Hur nå kvinnor på spelmarknaden?

För alla näringsidkare gäller det att hålla stenkoll på sina konsumenter – och såklart, sina presumtiva konsumenter, de där som ännu inte är dina kunder. Spelindustrin lockar främst unga män, och många casinos försöker på olika sätt locka fler kvinnor. Vi tar en titt på lite internetstatistik, och försöker reda ut hur fler kvinnor skulle kunna lockas.

Ungefär en tiondel av Sveriges internetanvändare spelar spel online och googlar saker som ”casino bonuses”, enligt en studie från 2015. Fortfarande räknas männen som dominerande inom gruppen, framför allt män mellan 26-35 år, medan bland kvinnorna är det 36-45åringarna som spelar mest i sin kategori. Dessa siffror får ses som mycket intressanta för spelindustrin.

Även börsen skvallrar om att det våras för spelindustrin. Spelaktier anses vara högintressanta att spekulera i, och det går bra för många plattformar och affiliates. Börsmarknaden i sig är också hyfsat mansdominerad, men nya ekonomer och begåvningar börjar bryta ny mark för kvinnor, vilket förmodligen kommer märkas på marknaden i stort.

Kvinnor mer interaktiva

Om man ser till kvinnors internetvanor så skiljer de sig en del från männen. Framför allt använder kvinnorna internet mer socialt än män. De lyssnar också något mer på musik (om än marginellt) och streamar mer än män generellt. Och många menar att anledningen till att många män spelar online helt enkelt har större representation i spelen. I en text i Aftonbladet kan man läsa om hur unga tjejer efterfrågar kvinnliga karaktärer i spel som inte är avsedda att tillfredsställa män, utan de vill ha karaktärer som de själva tycker om. Detsamma kan sägas om online casino, som generellt (inte alla) har en grabbig approach och grabbiga reklamer.

Intressant statistik…

Så till intressanta siffror. Det skiljer inte så mycket åt kvinnor och män när det kommer till allmänt internetspelande. Tvärtom är det nästan lika vanligt, och bland äldre spelar fler kvinnor spel online än män. Men så fort det är pengar inblandade, som betting och att satsa pengar i olika spel, sjunker antalet snabbt – och männen dominerar tydligt. Dessutom skiljer sig de kvinnliga spelarna: där männen har störst andel runt 26-35 årsålder, dominerar 36-45åringar bland kvinnorna, om att spela med pengar.

Enligt iis.se spelar 20% av männen med pengar jämfört med 5% av kvinnorna. Kvinnorna ägnar istället sin tid online på att använda de olika aktiviteterna som till exempel Facebook, Instagram och Snapchat erbjuder.

För att dra någon lärdom av statistiken bör man kanske förstå att kvinnornas internetvanor inte går att förändra. Istället borde det vara mer effektivt att nå kvinnorna på deras plattformar och skapa förutsättningar som passar kvinnors internetanvändning bättre. Kvinnorna dominerar även i Pinterest.

Poker och andra liknande konkurrensbaserade spel tilltalar traditionellt män, medan kvinnor gillar strategi och mer sociala aspekter i spelandet. Ett svar på frågan kunde vara att skapa plattformar med spel som i större utsträckning tilltalar kvinnor.

Satsar på unga spelföretag

Nu satsas det stor på företag i spelbranschen. Detta görs bland annat genom en inkubator med syfte att hjälpa unga företag och projekt att nå ut på marknaden.

12435504-grey-keyboard-with-green-enter-button-global-gamingSvenska företag har sedan ett par år tillbaka varit ledande på marknaden när det gäller spel. Här kan man läsa om att det skett stora satsningar på mobilspel men även på appar som ska hjälpa till att hitta mobilspel. Varför många företag väljer att satsa pengar på den här typen av produkter beror på att det finns en stor marknad för detta och att man verkligen ligger i framkant i Sverige när det gäller detta. På grund av att intresset och skapandet av olika appar och mobilspel är så stort, har man till och med valt att starta en spelinkubator med syfte att hjälpa unga företag med just den här inriktningen.

Får hjälp med idéerna

På breakit.se kan man läsa att inkubatorn Stockholm Innovation & Growth inleder en satsning som alltså är en renodlad spelinkubator riktad mot unga spelbolag. Den här inkubatorn beskrivs som ett nationellt entreprenörsprogram med målet att få fram fler företag som är spelrelaterade. Från början får tio utvalda spelföretag chansen att utveckla sina idéer med hjälp av inkubatorn och även en rad redan etablerade företag på marknaden som exempelvis Future Games, London Venture Partners och Resolution Games hjälper till. Hos de företag som kommer få hjälp i satsningen ser vi bland annat spännande produkter inom mobil, virtual reality men även PC-spel.

Får en prissumma

Satsningen och projektet kommer byggas upp av sju olika workshoppar som kommer hjälpa företagen inom olika områden. Vid den åttonde träffen ska det företag med det allra bästa spelprojektet utses och vinnaren får 10 000 kronor. Några av de företag som är utvalda att få hjälp av inkubatorn är:

  • Right Nice Games, som är en nystartad spelstudio grundad av fem studenter.
  • Talecore Studio, som fokuserar på att skapa spel som aktiverar spelarens tänkande.
  • Werdapp, som skapat en virtuell verklighet med kulturell integration för att göra språkinlärning lättare.